PORTFOLİO gördüyümüz bütün işlər

 • BALACA EV

  ANİMASİYA

  Filmin ssenarisi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 2011-ci ildə keçirilmiş uşaq cizgi filmləri üçün ssenari müsabiqəsində I yerin qalibi olub.

  Daha ətraflı
 • ƏN GÜCLÜ KİMDİR?”

  ANİMASİYA

  Toğrul babası ilə zooparkda gəzinti zamanı babasına müxtəlif suallar verir: Hansı heyvan güclüdür?. Babası isə cavab vermək əvəzinə başqa yol seçir.

  Daha ətraflı
 • İLBİZİN EVİ

  ANİMASİYA

  Lorem İpsum – dizayn nəşrlərində istifadə olunan düzgün olmayan mətndir. Dəqiq quruluşa malik olmayan bu mətn latincada hələ XVI əsrdə öz qəlib formasını almışdır.

  Daha ətraflı
 • GÖZÜMÜN İŞIĞI VƏ YA QƏRİBƏ HEYKƏLTƏRAŞ ÖMRÜ

  SƏNƏDLİ

  Həyatın bütün çətinliklərindən keçmiş heykəltəraş qadına həsr olunub.

  Daha ətraflı
 • CİZGİ FİLMLƏRİ HƏFTƏSİ (2013)

  TƏDBİR

  Orta məktəblərdə və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təhsil aldıqları müəssisələrin də iştirakı ilə "Cizgi filmləri həftəsi" keçirilmiş

  Daha ətraflı
 • BAKI BEYNƏLXALQ TURİZM FİLMLƏRİ FESTİVALI (2013)

  FESTİVAL

  Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində hər il keçirilən mədəni qeyri-kommersiya tədbiridir.

  Daha ətraflı
 • TIRTILIN ARZUSU

  ANİMASİYA

  Film XV “Animayevka – 2012” Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalında "Arzuya inam və animasiya sənətinə sədaqətə görə” xüsusi mükafata layiq görülüb

  Daha ətraflı
 • İT SƏRGİSİ

  ANİMASİYA

  Filmdə kiçik və paslı təyyarədən bəhs ounur. Sağlam təyyarələrin tənqidinə tuş gələn təyyarənin sonradan böyük qəhrəmanlıq göstərməsi azyaşlıların diqqətinə çatdırılır.

  Daha ətraflı
 • CƏSUR TƏYYARƏ

  ANİMASİYA

  Filmdə kiçik və paslı təyyarədən bəhs ounur. Sağlam təyyarələrin tənqidinə tuş gələn təyyarənin sonradan böyük qəhrəmanlıq göstərməsi azyaşlıların diqqətinə çatdırılır.

  Daha ətraflı
 • ƏRİYƏN ADA

  SƏNƏDLİ

  Orada zaman dayanıb. Orada qaz əvəzinə odundan, elektrik əvəzinə şamdan istifadə edirlər.Orada yaşayanlar müasir, rahat həyatdan bixəbər deyillər.

  Daha ətraflı
 • SİÇAN VƏ PİŞİK

  ANİMASİYA

  Siçanla pişiyin macəralarından bəhs edir. Film Azərbaycan xalq nağılı əsasında çəkilib.

  Daha ətraflı
 • NUŞ OLSUN

  ANİMASİYA

  Lorem İpsum – dizayn nəşrlərində istifadə olunan düzgün olmayan mətndir. Dəqiq quruluşa malik olmayan bu mətn latincada hələ XVI əsrdə öz qəlib formasını almışdır.

  Daha ətraflı
 • ŞOPENİN QAYITMASI

  SƏNƏDLİ

  Sənədli film XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma işində yaxından iştirak edən Polşa memarlarının fəaliyyətindən danışır.

  Daha ətraflı
 • AYNA

  ANİMASİYA

  Filmdə əllərinə ayna keçən meşə heyvanlarının başına gələn yumoristik əhvalatdan bəhs edilir.

  Daha ətraflı
 • ARTİLLERİYANIN "ALLAH"I SAYILIRDI

  SƏNƏDLİ

  Film görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi Əliağa Şıxlinskinin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.

  Daha ətraflı
 • QARĞA BALASI VƏ ÖZGƏ YUVASI

  ANİMASİYA

  Film Rasim İsmayılovun xatirəsinə həsr olunub.Film meşə heyvanlarının simasında zəhmətə qatlaşaraq hər işə nail ola bilməyi təbliğ edir.

  Daha ətraflı
 • QIZIL

  ANİMASİYA

  Filmdə Bakıda baş verən hadisədən bəhs edilir. Özündən razı Bakılı bir oğlan qaçqın düşmüş və Bakıda məskunlaşmış bir qızı ələ salır, onu dolamağa başlayır.

  Daha ətraflı
 • BİR HƏSRƏTİN NƏĞMƏSİ

  SƏNƏDLİ

  Film vaxtilə Azərbaycanda yaşamış almanlardan və onların bu torpaqda qoyduqları silinməz izlərdən bəhs edir.

  Daha ətraflı
 • KİTABİ DƏDƏ QORQUD: BASAT VƏ TƏPƏGÖZ

  ANİMASİYA

  Dədə Qorqud Basat və Təpəgözə hiylə quraraq ona qalib gəlir və xalqı bəladan qurtarır.

  Daha ətraflı
 • CAVANŞİR

  ANİMASİYA

  Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda olan bu filmdə yeniyetmə bir oğlanın Qarabağ müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqdan bəhs edilir.

  Daha ətraflı
 • AYRILAN YOLLAR

  SƏNƏDLİ

  Film Azərbaycan xalq yazıçısı, ədəbiyyatşünas pedaqoq İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuşdur.

  Daha ətraflı
 • ÇALALAR

  ANİMASİYA

  Filmin süjeti beş yumoristik əhvalat üzərində qurulub.

  Daha ətraflı
 • KARVAN

  ANİMASİYA

  Kinolent üç novelladan ibarətdir. Film Soltan Hacıbəyovun "Karvan" simfonik muğamı əsasında çəkilib

  Daha ətraflı
 • ŞÜALƏ

  ANİMASİYA

  Film zülməti dağıdan günəş şüaları haqqındadır. Filmdə xeyrin şər üzərində qələbəsi, gözəllik, təmiz duyğu və səmimi insan münasibətləri tərənnüm olunur.

  Daha ətraflı
 • MEYVƏLƏRİN BƏHSİ SÖHBƏTÜL ƏSMAR

  ANİMASİYA

  Film Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr olunub.

  Daha ətraflı
 • LAĞIM

  ANİMASİYA

  Filmdə dustaqlar lağım atıb həbsxanadan qaçırlar. Sonra dustaqlar nəzarətçiyə, nəzarətçilər isə dustağa çevrilirlər.

  Daha ətraflı
 • ÜMİD

  ANİMASİYA

  Filmdə dilənçi vəziyyətinə düşmüş bir ailə Allaha dua edib ondan kömək diləyir. Bir gün yoldan keçən xeyirxah adam bu ailəyə bir kisə qızıl və yemək çatdırır.

  Daha ətraflı
 • RUSLAR MÜHARİBƏ İSTƏYİRMİ?

  SƏNƏDLİ

  Film sovet qoşunlarının 1956-1990-cu illərdə işğqlçı siyasətindən və onun nəticələrindən bəhs edir.

  Daha ətraflı
 • QARAVƏLLİ 2

  ANİMASİYA

  Film satirik xalq folklorunun motivləri əsasında çəkilib

  Daha ətraflı
 • DƏNİZ SƏYAHƏTİ

  ANİMASİYA

  Günlərin birində qoyunlarin arasına "gözüaçıq" bir qoyun düşür və o hiss edir ki, qoyunları sürü ilə harasa, gedər-gəlməzə aparırlar.

  Daha ətraflı
 • YALANÇI ÇOBAN

  ANİMASİYA

  Film Mirzə Ələkbər Sabirin eyniadlı şeirinin motivləri əsasında çəkilib.

  Daha ətraflı
 • ODA

  ANİMASİYA

  Film həyatın mənası, yaradıcılıq haqqında fəlsəfi düşüncələrdir. Filmdə Lüdviq van Bethovenin 9-cu simfoniyasından sevinc odası səslənir.

  Daha ətraflı
 • KİTABİ DƏDƏ QORQUD.SƏKRƏYİN DASTANI

  ANİMASİYA

  Əkrək və Səkrək adlı iki qardaşın başına gələn sərgüzəştlərdən danışılır.

  Daha ətraflı
 • GÜZGÜ

  ANİMASİYA

  Film-fantasmaqoriyada həyat güzgüsündə xeyir və şər qüvvələr qarşı-qarşıya dururlar.Xeyir baş verə biləcək bəlanın qarşısını alır.Təmizlik rəmzi olan xeyir çirkabı yuyub aparır

  Daha ətraflı
 • GÖYÇƏK FATMA

  ANİMASİYA

  Film Göyçək Fatmanın başına gələn əhvalatlardan bəhs edir. Film Azərbaycan kinosunda ən uzunmetrajlı cizgi filmidir.

  Daha ətraflı