DƏNİZ SƏYAHƏTİ (1992). Azanfilm, Azərbaycanfilm, 11 dəq.