KİTABİ DƏDƏ QORQUD. SƏKRƏYİN DASTANI (1990). 17 dəq.